Horrkrux

Ett horrokrux (engelska: horcrux) är i den fiktiva Harry Potter-världen ett föremål där man har lagt en bit av sin själ, i syfte att bli odödlig. För att skapa en horrokrux måste man utföra "en akt av ren ondska", man måste mörda någon vilket delar själen. Horrokruxer räknas som svart magi och det enda som går att finna om dem i Hogwarts skolbibliotek är ett stycke i boken Afskyvärd ock ondskefull magi; "Om horrokruxen, den ondaste af alla magiska uppfinningar, skola vi ej tala ock ej heller gifva några anvisningar". Lord Voldemort anses ha delat upp sin själ i sju delar och alltså skapat sex horrokruxer, den sista delen är kvar i hans kropp.

Säkra horrokruxer:

  • Tom Dolders dagbok - förstörd av Harry Potter i den andra boken.
  • Salazar Slytherins medaljong - kanske förstörd av R.A.B., den hade tagits av R.A.B. enligt ett meddelande i en falsk medaljong i slutet av den sjätte boken.
  • Familjen Gaunts ring - förstörd av Dumbledore någon gång mellan den femte boken och den sjätte boken.


Möjliga horrokruxer:

  • Hufflepuffs bägare
  • Ett föremål från Rowena Ravenclaw
  • Ett föremål från Godric Gryffindor (antagligen inte svärdet eller sorteringshatten)
  • Nagini
  • Harry själv

2007-07-07 av jeb
Kommentarer frn fans

Namn:
E-mail: (frivilligt)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying Content Management Powered by CuteNews